Pokja 1

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.

Pokja I

PROGRAM POKJA I

1. Penyuluhan tentang KISAH (KELUARGA INDONESIA SEJAHTERA DAN HARMONIS )

 • Lomba Simulasi Kisah 
 • Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN)
 • Pembinaan Ketahanan keluarga

2. PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA

 • Pembinaan dan Pengukuhan JARWASNABA
 • Road To School
 • PHBI

3. KEGIATAN KEAGAMAAN 

 • Maulid Nabi
 • Khataman 

4. GOTONG ROYONG

 • Pemeliharaan Lingkungan 

 Pokja I

PROGRAM POKJA I

1. Penyuluhan tentang KISAH (KELUARGA INDONESIA SEJAHTERA DAN HARMONIS )

 • Lomba Simulasi Kisah 
 • Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN)
 • Pembinaan Ketahanan keluarga

2. PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA

 • Pembinaan dan Pengukuhan JARWASNABA
 • Road To School
 • PHBI

3. KEGIATAN KEAGAMAAN 

 • Maulid Nabi
 • Khataman 

4. GOTONG ROYONG

 • Pemeliharaan Lingkungan